Juurilla - juutalaistyön näkymiä -vihkonen

5,00 €

Evankeliumin vieminen kaikkeen maailmaan perustuu lähetyskäskyyn. Raamattu sanoo selkeästi, että sanoma Jeesuksesta on tarkoitettu sekä juutalaiselle että pakanalle (Room. 1:16): Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille sitten myös kreikkalaisille.

Kylväjässä juutalaistyötä pidetään edelleen teologisena perusarvona, joka ohjaa myös käytännön toimintaa.

Uskomme, että Jeesukseen uskovilla juutalaisilla voi olla merkittävä vaikutus maailmanlähetykseen, kirkon raamatuntulkintaan ja jopa koko Kristuksen ruumiin uudistumiseen sisältä käsin.

Tämän pienjulkaisun avulla tutustumme juutalaisten keskuudessa tehtävään työhän.

55 sivua

Kustantaja: Lähetysyhdistys Kylväjä

Hinta: 5,00 €